جستجو

تبلیغات


  تبلیغات شما در اینجا

وعده هاي ما


  قدمهاي دوازده گانه نیکوتینیهاي گمنام به ما فرصتی داده است تا پیچ و خمهاي وسوسه،احساساتی بودن،پریشانی و نداشتن اختیار زندگی را با موفقیت عبور کنیم .توسط قدمهاي دو ازده گانه،درمسیرمان بسوي رهایی،شادي،سرور و آرامش،راهنمایی و هدایت میشویم.
  زندگی روحانی ما یک تئوري نیست،ما لازم است آنرا زندگی کنیم.
  براي بسیاري از ما پیشرفت جسمی سریع خ واهد بود .حس بویایی و چشایی ما باز میگردد،دنیا برایمان اهمیت،رنگ و شفافیت ج دیدي پید ا میکند .با درك نیروي برتري که ما را از دنیاي انکار که در آن به تدریج در حال نابود کردن خود بودیم بیرون آورده است، احترام به خودمان روز به روز بیشتر میشود.
  ما دیگر مجبور نیستیم هر بیست دقیقه یکبار به "وسوسه مصر ف" پاسخ مثبت دهیم .

  ما کمک این برنامه را انتخاب میکنیم و دیگر مجبور نیستیم یکی از میلیونها اشخاصی باشیم که هر ساله جان خود را نا بهنگام بر اثر مصرف نیکوتین از دست میدهند.
  ما یاد میگیریم تا ببینیم در گذشته کدام قسمتهاي زندگی پرخ اشگر و یا واکنش گر بوده ایم .ما همچنین یاد
  میگیریم که خودمان را دوست داشته باشیم.با از میان رفتن رخوت و سستی،احساسات شادي آفرینمان بیدار میشو ند و میتوانیم خطراتی که محاصره مان کرده بود را ببینیم.
  آرام آرام اشتیاق ما از نیکوتین بر روي نیکوتینیهاي گمنام متمرکز میگردد .شروع میکنیم که فراموش کنیم مصرف
  کننده نیکوتین بوده ایم،مگر در جلسات.اکنون باین درك رسیده ایم که در یک شوخی فریبنده عظیم شرکت داشته ایم.
  "ما چیزي را از دست نداده ایم".
  سلامتی تجربه جدیدي است . ما با فروتنی سپاسگزار این هدیه هستیم .

  نیروي برتر ما از طریق این برنامه ک اري را برایمان انجام داده است که ما به تنهایی قادر به انجام آن نبوده ایم.


  این مطلب تا کنون 19 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 22 اسفند 1389
  منبع
  برچسب ها : زندگی ,نیکوتین ,کنیم ,مجبور نیستیم ,دیگر مجبور ,نیکوتینیهاي گمنام ,دیگر مجبور نیستیم ,
  وعده هاي ما

تبلیغات


  Ads

پربازدیدترین مطالب

آمار امروز چهار شنبه 6 ارديبهشت 1396

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر